brandenburg organisatie
brandenburg organisatie
Elzenweg 22 oudewater
brandenburg culinair

Disclaimer


Brandenburg Culinair besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle op deze website gepubliceerde data. Ondanks die zorgvuldigheid bestaat de kans op fouten.


Brandenburg Culinair, alsmede haar toeleveranciers, zijn niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade als gevolg van eventuele onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet alsmede technische storingen.


Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de directie van Brandenburg Culinairis het niet toegestaan om informatie, beeldmateriaal, foto's, nieuwsberichten en / of berichtgeving die verstrekt is via www.brandenburgculinair.nl op enigerlei wijze te verspreiden.