Wij innoveren in producten en techniek maar altijd met respect voor mens en dier

Brandenburg Culinaire Slagerij

Kwaliteit en duurzaamheid

(certificaten en keurmerken)

Wij streven ernaar om een zo puur mogelijk product te produceren met zo min mogelijk E-nummers. Wij noemen dat Clean Label. Onze producten worden gemaakt met extra aandacht voor dierenwelzijn (een groot gedeelte van onze producten heeft het Keurmerk Beter Leven). Wij helpen u graag in het maken van een duurzame en gezonde keuze.

IFS logo

Certificering

Wij zijn gecertificeerd voor IFS Higher Level. IFS staat voor International Food Standard, een kwaliteitsmanagementsysteem voor voedselverwerkende bedrijven. Aan de hand van een uitgebreide checklist wordt Brandenburg Culinair jaarlijks getoetst op o.a. voedselveiligheid, kwaliteit en hygiene. Samen met een strenge controle van grondstoffen, hulpstoffen en eindproducten wordt de kwaliteit gewaarborgd van alle eindproducten.
Download IFS certificaat

BLK logo

Beter Leven 1 ster

Het Beter Leven Keurmerk is een keurmerk dat is ontwikkeld door de Dierenbescherming om producten te ondersteunen die diervriendelijk zijn geproduceerd met respect voor het dier. Brandenburg Culinair spant zich hierbij in door samen met haar toeleveranciers de mogelijkheden te scheppen om producten op basis van deze voorwaarden bij de consument te brengen. Dit heeft geresulteerd in een 1-ster Beter Leven Keurmerk op nagenoeg het gehele varkensvlees assortiment. Brandenburg Culinair is gecertificeerd voor het Beter Leven Keurmerk (van de Dierenbescherming).
Download het certificaat Beter Leven >>

global gap logo

Het varken van morgen

Een kwaliteitsprogramma voor varkenshouders waarin normen zijn opgenomen voor een duurzame productie van varkensvlees. Deze normen gaan over : dierenwelzijn (meer ruimte en afleidingsmateriaal), diergezondheid (verdere beperking antibioticagebruik) en milieu (in het voer alleen nog verantwoorde soja) en worden onder andere ondersteund door het Global Gap programma.
Download het certificaat Varken van Morgen

Clean Label

De consument vraagt vandaag de dag in toenemende mate om vleesproducten zonder toevoeging van E-nummers. Brandenburg Culinaire Slagerij luistert naar de consument en antwoordt met een Clean Label receptuur, vrij van toegevoegde E-nummers zoals nitriet en fosfaten in een groot gedeelte van het vleesassortiment.

 

 

Oog voor mens, dier en omgeving

Als Brandenburg Culinaire Slagerij hebben we een belangrijke maatchappelijke rol. Die willen we graag goed vervullen. Wij gaan daarom zorgvuldig om met alle mensen die met ons te maken hebben. Samen met de ketenpartners werken we voortdurend aan het verbeteren van dierenwelzijn. Onze productieprocessen richten we zo efficient en duurzaam mogelijk in.

diericonen